EU:ssa asuville

EU:n kansalaisilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja toisessa EU-maissa asumiseen, huomioon ottaen perusvaatimukset ja edellytykset, jotka ovat esitetyt Euroopan unionin säädöksissä.

Perustuslaki, joka varmistaa vapaan liikkuvuuden ja oleskelun periaatteen olemassaolon Euroopan unionissa ja kiinnittää kansalaisten oikeuksia siihen on 29.4.2004 päivätty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY.

Tämä asiakirja varmistaa Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuden liikkua ja oleskella vapaasti unionin jäsenvaltioiden alueella.

Tällä tavalla on asetettu yhdenmukaiset asumis- ja työskentelyehdot EU:n kansalaisille ja heidän perheenjäsenillensä, kansalaisten oikeuksien ja vapauksien puitteet, sekä on määritetty myös henkilöiden status, joka riippuu asemasta työmarkkinoilla (työntekijät, työttömät, opiskelijat, itsenäiset ammatinharjoittajat).

Euroopan unionin kansalaisilla on seuraavia oikeuksia ja mahdollisuuksia:

EU:n maiden kansalaiset voivat tulla toisten jäsenvaltioiden alueelle ilman viisumia perheenjäseniensä, jotka eivät ole välttämättä EU:n kansalaisia, kanssa. Lisäksi heillä on mahdollisuus työllistyä ilman työlupaa (tällaista lupaa on välttämätön henkilöille EU: n ulkopuolella olevista kolmansista maista).

Vapaa liikkuvuus takaa EU-maiden kansalaisille oikeuden työllistymiseen eli oleskeluun työskentelyn ajaksi, varmistaa oikeuden päästä työmarkkinoille, erilaisiin veroetuihin ja yhtäläisiin (paikallisiin työntekijöihin verrattuna) työehtoihin.

Kirjoittaa meille